• MCW »
  • Macau Season 4 APPT PokerStars

jgp5862_cheong-chong_appt-macau-2010_joe-giron

Picture 5 of 18

Chong Cheong